شرایط و ظوبط استفاده

کلیه مشتریان باید به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و از فایلهای مخرب و هک و مشکل افرین برای سایت خود و سایتهای سایر کاربران خودداری نمایند.

مسئولیت هرگونه استفاده غیرقانونی از میزبانی وب و کلیه خدمات گسترش خدمات داده پردازی به عهده مشتری میباشد.