میزبانی وب

500Meg

فضای 500مگابایت
پهنای باند 10 گیگابایت
FTP, EMAIL, DATABASE هرکدام 5 عدد
Sub, Addon, Park Domains هر کدام 2 عدد
کنترل پنل CPANEL
هاست لینوکس حرفه ای

1Gig

فضای 1000مگابایت
پهنای باند 50 گیگابایت
FTP, EMAIL, DATABASE هرکدام 10 عدد
Sub, Addon, Park Domains هر کدام 5 عدد
کنترل پنل CPANEL
هاست لینوکس حرفه ای