لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 55,000ریال 0ریال 55,000ریال
.com 1 520,000ریال 0ریال 520,000ریال
.asia 1 655,000ریال 0ریال 655,000ریال
.biz 1 524,000ریال 0ریال 524,000ریال
.in 1 470,000ریال 0ریال 470,000ریال
.info 1 524,000ریال 0ریال 524,000ریال
.name 1 554,000ریال 0ریال 554,000ریال
.org 1 524,000ریال 0ریال 524,000ریال
.pw 1 543,000ریال 0ریال 543,000ریال
.academy 1 1,400,000ریال 0ریال 1,400,000ریال
.actor 1 1,150,000ریال 0ریال 1,150,000ریال
.agency 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.apartments 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.audio 1 555,000ریال 0ریال 555,000ریال
.band 1 820,000ریال 0ریال 820,000ریال
.bar 1 2,333,000ریال 0ریال 2,333,000ریال
.best 1 3,775,000ریال 0ریال 3,775,000ریال
.bid 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.bingo 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.black 1 1,630,000ریال 0ریال 1,630,000ریال
.blue 1 555,000ریال 0ریال 555,000ریال
.build 1 2,333,000ریال 0ریال 2,333,000ریال
.buzz 1 1,480,000ریال 0ریال 1,480,000ریال
.bz 1 780,000ریال 0ریال 780,000ریال
.ca 1 555,000ریال 0ریال 555,000ریال
.cab 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.cafe 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.camera 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.camp 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.capital 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.cards 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.care 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.cash 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.cc 1 780,000ریال 0ریال 780,000ریال
.center 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.chat 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.city 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.claims 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.click 1 260,000ریال 0ریال 260,000ریال
.clinic 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.club 1 600,000ریال 0ریال 600,000ریال
.cn 1 333,000ریال 0ریال 333,000ریال
.co 1 1,040,000ریال 0ریال 1,040,000ریال
.co.com 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.coffee 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.college 1 2,500,000ریال 0ریال 2,500,000ریال
.company 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.computer 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.cooking 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.cool 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.country 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.dance 1 704,000ریال 0ریال 704,000ریال
.date 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.dating 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.deals 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.degree 1 163,000ریال 0ریال 163,000ریال
.delivery 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.dental 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.dentist 1 1,340,000ریال 0ریال 1,340,000ریال
.design 1 1,820,000ریال 0ریال 1,820,000ریال
.diamonds 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.digital 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.direct 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.directory 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.discount 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.dog 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.domains 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.download 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.education 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.email 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.energy 1 3,600,000ریال 0ریال 3,600,000ریال
.es 1 333,000ریال 0ریال 333,000ریال
.exchange 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.expert 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.fail 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.farm 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.fashion 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.finance 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.financial 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.fish 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.fishing 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.fit 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.fitness 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.flights 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.flowers 1 970,000ریال 0ریال 970,000ریال
.football 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.forsale 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.fund 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.gallery 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.garden 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.gift 1 760,000ریال 0ریال 760,000ریال
.glass 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.global 1 2,350,000ریال 0ریال 2,350,000ریال
.gold 1 3,560,000ریال 0ریال 3,560,000ریال
.golf 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.green 1 2,700,000ریال 0ریال 2,700,000ریال
.help 1 760,000ریال 0ریال 760,000ریال
.hockey 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.holdings 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.holiday 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.horse 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.host 1 3,220,000ریال 0ریال 3,220,000ریال
.hosting 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.house 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.industries 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.ink 1 980,000ریال 0ریال 980,000ریال
.institute 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.insure 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.international 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.investments 1 3,050,000ریال 0ریال 3,050,000ریال
.jewelry 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.jobs 1 4,500,000ریال 0ریال 4,500,000ریال
.kim 1 555,000ریال 0ریال 555,000ریال
.kitchen 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.la 1 1,200,000ریال 0ریال 1,200,000ریال
.land 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.lawyer 1 1,200,000ریال 0ریال 1,200,000ریال
.lease 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.legal 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.life 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.lighting 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.limited 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.limo 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.link 1 370,000ریال 0ریال 370,000ریال
.loan 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.loans 1 3,330,000ریال 0ریال 3,330,000ریال
.lol 1 1,150,000ریال 0ریال 1,150,000ریال
.london 1 1,670,000ریال 0ریال 1,670,000ریال
.love 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.management 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.market 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.marketing 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.mba 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.me 1 930,000ریال 0ریال 930,000ریال
.media 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.memorial 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.menu 1 1,200,000ریال 0ریال 1,200,000ریال
.mn 1 1,560,000ریال 0ریال 1,560,000ریال
.mobi 1 444,000ریال 0ریال 444,000ریال
.moda 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.money 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.navy 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.net 1 444,000ریال 0ریال 444,000ریال
.network 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.ngo 1 1,670,000ریال 0ریال 1,670,000ریال
.ninja 1 666,000ریال 0ریال 666,000ریال
.nl 1 370,000ریال 0ریال 370,000ریال
.nyc 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.ong 1 1,670,000ریال 0ریال 1,670,000ریال
.ooo 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.partners 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.parts 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.party 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.photo 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.photos 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.pics 1 750,000ریال 0ریال 750,000ریال
.pictures 1 444,000ریال 0ریال 444,000ریال
.pink 1 555,000ریال 0ریال 555,000ریال
.pizza 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.place 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.plus 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.press 1 2,350,000ریال 0ریال 2,350,000ریال
.pro 1 600,000ریال 0ریال 600,000ریال
.pub 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.racing 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.recipes 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.red 1 555,000ریال 0ریال 555,000ریال
.reisen 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.rentals 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.repair 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.report 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.restaurant 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.review 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.reviews 1 820,000ریال 0ریال 820,000ریال
.rodeo 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.run 1 750,000ریال 0ریال 750,000ریال
.sale 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.school 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.schule 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.science 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.services 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.shoes 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.show 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.singles 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.site 1 1,040,000ریال 0ریال 1,040,000ریال
.soccer 1 750,000ریال 0ریال 750,000ریال
.social 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.software 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.solar 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.solutions 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.soy 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.space 1 333,000ریال 0ریال 333,000ریال
.style 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.supplies 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.supply 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.support 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.surf 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.surgery 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.sx 1 1,200,000ریال 0ریال 1,200,000ریال
.systems 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.tattoo 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.tax 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.taxi 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.team 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.tech 1 1,850,000ریال 0ریال 1,850,000ریال
.technology 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.tel 1 600,000ریال 0ریال 600,000ریال
.tennis 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.theater 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.tienda 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.tips 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.tires 1 3,600,000ریال 0ریال 3,600,000ریال
.today 1 670,000ریال 0ریال 670,000ریال
.tokyo 1 490,000ریال 0ریال 490,000ریال
.tools 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.tours 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.town 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.toys 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.trade 1 1,020,000ریال 0ریال 1,020,000ریال
.training 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.tv 1 1,040,000ریال 0ریال 1,040,000ریال
.university 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.uno 1 666,000ریال 0ریال 666,000ریال
.us 1 333,000ریال 0ریال 333,000ریال
.vc 1 1,260,000ریال 0ریال 1,260,000ریال
.vegas 1 1,850,000ریال 0ریال 1,850,000ریال
.vet 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.video 1 820,000ریال 0ریال 820,000ریال
.villas 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.vision 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.vodka 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.vote 1 2,700,000ریال 0ریال 2,700,000ریال
.voyage 1 1,517,000ریال 0ریال 1,517,000ریال
.wang 1 444,000ریال 0ریال 444,000ریال
.watch 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.webcam 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.website 1 777,000ریال 0ریال 777,000ریال
.wedding 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.wiki 1 930,000ریال 0ریال 930,000ریال
.win 1 1,110,000ریال 0ریال 1,110,000ریال
.work 1 120,000ریال 0ریال 120,000ریال
.works 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.world 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.ws 1 780,000ریال 0ریال 780,000ریال
.wtf 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.xyz 1 490,000ریال 0ریال 490,000ریال
.zone 1 1,000,000ریال 0ریال 1,000,000ریال
.орг 1 520,000ریال 0ریال 520,000ریال


Powered by WHMCompleteSolution

شرکتهای پشتیبان وب بانکهای قابل پرداخت
http://www.gkd.ir